Cursuri disponibile

Descriere

Cursul oferă informații despre cum să se gestioneze și să se elimine deșeurile într-un mod sigur și responsabil pentru mediu și comunitate. Cursul acoperă următoarele subiecte:

 1. Legislația și regulamentele privind gestionarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre legile și regulamentele locale, naționale și internaționale privind gestionarea deșeurilor și cum să se conformeze acestora.

 2. Planificarea și implementarea de gestionare a deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să planifice și să implementeze programe de gestionare a deșeurilor în organizațiile sau comunitățile lor.

 3. Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să colecteze, să transporte și să elimine deșeurile într-un mod sigur și eficient.

 4. Reciclarea și valorificarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să valorifice și să recicleze deșeurile, cum ar fi prin compostarea sau reciclarea materialelor.

 5. Monitorizarea și evaluarea programelor de gestionare a deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să monitorizeze și să evalueze eficacitatea programelor de gestionare a deșeurilor și cum să facă ajustări pentru a îmbunătăți acestea.

 6. Comunicarea și educarea publicului: cursantii ar putea învăța despre cum să comunice și să educe publicul despre importanța gestionării deșeurilor și cum să implice comunitatea în acest proces.

Pentru cine este destinat acest curs

Cursul Responsabil pentru gestionarea deșeurilor este destinat persoanelor care au responsabilitatea de a gestiona și de a controla deșeurile într-o organizație sau într-o industrie. Acest curs poate fi benefic pentru angajați din departamentele de mediu, dezvoltare durabilă sau operare, precum și pentru managerii și liderii care au responsabilitatea de a lua decizii privind gestionarea deșeurilor și de a implementa programele de gestionare a acestora. Cursul poate fi util pentru persoanele care lucreaza in industrii precum: construcții, producție, servicii, comerț, agricultură, etc.

Competențe dobîndite

La finalizarea cursului Responsabil pentru gestionarea deșeurilor, participanții vor avea următoarele competențe:

 1. Cunoștințe despre legile și regulamentele privind gestionarea deșeurilor și cum să se conformeze acestora.
 2. Abilitatea de a identifica și a clasifica diferite tipuri de deșeuri și de a aplica metode adecvate de gestionare a acestora.
 3. Cunoștințe despre cum să implementeze un program eficient de gestionare a deșeurilor, care să includă colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor.
 4. Abilitatea de a monitoriza și a evalua performanța programului de gestionare a deșeurilor și de a lua măsuri pentru a îmbunătăți acesta.
 5. Cunoștințe despre cum să promoveze cultura de gestionare a deșeurilor și să sensibilizeze angajații, clienții sau comunitatea cu privire la importanța gestionării deșeurilor.
 6. Abilitatea de a planifica, organiza si gestiona proiecte de gestionare a deseurilor.
 7. Cunoștințe despre cum să reducă impactul negativ al deșeurilor asupra mediului și cum să contribuie la conservarea resurselor naturale.

Descriere

Cursul despre economia circulară cuprinde prezentarea conceptului de economie circulară și principiilor de bază care stau la baza acesteia. Aceste principii includ designul circular, economia circulară prin intermediul lanțului valoric și modelul economic circular.

Se vor discuta exemple de bune practici în ceea ce privește economia circulară la nivel global, precum și avantajele și oportunitățile pe care le poate oferi această abordare economică. De asemenea, se va discuta despre provocările și obstacolele pe care economia circulară le poate întâmpina în procesul de implementare.

O altă parte a cursului este dedicată soluțiilor și instrumentelor care pot fi utilizate pentru a implementa economia circulară la nivelul companiilor și a industriei. Acestea include metode de design circular, gestionarea lanțului valoric, utilizarea resurselor regenerabile, precum și modalități de refolosire și reciclare a materialelor.

În plus, se vor aborda subiecte precum politica și reglementările care sprijină economia circulară, modelele de afaceri circulare și strategiile de comunicare a valorii adăugate a economiei circulare.

În final, cursul include studii de caz, dezbateri și exerciții practice, care să ajute studenții să înțeleagă și să aplice principiile economiei circulare în practică. Scopul acestui curs ar fi să ofere studenților o înțelegere mai profundă a economiei circulare și a modului în care poate fi implementată la nivelul companiilor și al societății în general pentru a spori sustenabilitatea și a reduce impactul asupra mediului.

Pentru cine este acest curs

Cursul este potrivit pentru o gamă largă de persoane, cum ar fi:

 1. Studenți universitari, în special cei care studiază economie, managementul resurselor, științele mediului, inginerie, design sau alte discipline conexe.

 2. Profesioniști din industrie și companii care doresc să înțeleagă mai bine modul în care economia circulară poate fi implementată în practică și care sunt interesați de creșterea eficienței și a sustenabilității afacerilor lor.

 3. Organizații non-guvernamentale și alte organizații care doresc să își îmbunătățească abordarea economică prin intermediul economiei circulare.

 4. Cercetători și experți în domeniul sustenabilității, mediului și economiei care doresc să își extindă cunoștințele în acest domeniu emergent.

În general, cursul poate fi potrivit pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine conceptele economiei circulare și să învețe cum aceasta poate fi aplicată în practică pentru a spori eficiența, sustenabilitatea și a reduce impactul asupra mediului.

Competențe dobîndite

Participarea la curs poate ajuta la dobândirea mai multor competențe, inclusiv:

 1. Înțelegerea conceptelor economiei circulare, precum și a avantajelor și oportunităților pe care le poate oferi această abordare economică.

 2. Identificarea și evaluarea opțiunilor de proiectare, producție, consum și gestionare a deșeurilor într-un mod circular și sustenabil.

 3. Cunoașterea strategiilor și instrumentelor necesare pentru a implementa economia circulară la nivelul companiilor și a industriei, precum și în dezvoltarea de politici și reglementări care să sprijine economia circulară.

În general, participarea la curs poate ajuta la dezvoltarea de competențe esențiale pentru a aborda provocările economice și de mediu ale secolului 21 și pentru a contribui la o lume mai sustenabilă și mai echitabilă.Descriere

Cursul oferă informații despre cum să se gestioneze și să se elimine deșeurile într-un mod sigur și responsabil pentru mediu și comunitate. Cursul acoperă următoarele subiecte:

 1. Legislația și regulamentele privind gestionarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre legile și regulamentele locale, naționale și internaționale privind gestionarea deșeurilor și cum să se conformeze acestora.

 2. Planificarea și implementarea de gestionare a deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să planifice și să implementeze programe de gestionare a deșeurilor în organizațiile sau comunitățile lor.

 3. Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să colecteze, să transporte și să elimine deșeurile într-un mod sigur și eficient.

 4. Reciclarea și valorificarea deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să valorifice și să recicleze deșeurile, cum ar fi prin compostarea sau reciclarea materialelor.

 5. Monitorizarea și evaluarea programelor de gestionare a deșeurilor: cursantii ar putea învăța despre cum să monitorizeze și să evalueze eficacitatea programelor de gestionare a deșeurilor și cum să facă ajustări pentru a îmbunătăți acestea.

 6. Comunicarea și educarea publicului: cursantii ar putea învăța despre cum să comunice și să educe publicul despre importanța gestionării deșeurilor și cum să implice comunitatea în acest proces.

Pentru cine este destinat acest curs

Cursul Responsabil pentru gestionarea deșeurilor este destinat persoanelor care au responsabilitatea de a gestiona și de a controla deșeurile într-o organizație sau într-o industrie. Acest curs poate fi benefic pentru angajați din departamentele de mediu, dezvoltare durabilă sau operare, precum și pentru managerii și liderii care au responsabilitatea de a lua decizii privind gestionarea deșeurilor și de a implementa programele de gestionare a acestora. Cursul poate fi util pentru persoanele care lucreaza in industrii precum: construcții, producție, servicii, comerț, agricultură, etc.

Competențe dobîndite

La finalizarea cursului Responsabil pentru gestionarea deșeurilor, participanții vor avea următoarele competențe:

 1. Cunoștințe despre legile și regulamentele privind gestionarea deșeurilor și cum să se conformeze acestora.
 2. Abilitatea de a identifica și a clasifica diferite tipuri de deșeuri și de a aplica metode adecvate de gestionare a acestora.
 3. Cunoștințe despre cum să implementeze un program eficient de gestionare a deșeurilor, care să includă colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor.
 4. Abilitatea de a monitoriza și a evalua performanța programului de gestionare a deșeurilor și de a lua măsuri pentru a îmbunătăți acesta.
 5. Cunoștințe despre cum să promoveze cultura de gestionare a deșeurilor și să sensibilizeze angajații, clienții sau comunitatea cu privire la importanța gestionării deșeurilor.
 6. Abilitatea de a planifica, organiza si gestiona proiecte de gestionare a deseurilor.
 7. Cunoștințe despre cum să reducă impactul negativ al deșeurilor asupra mediului și cum să contribuie la conservarea resurselor naturale.


Descriere Curs

Cursul Lăcătuș rețele apeduct și canalizare oferă informații și instruire privind proiectarea, instalarea, întreținerea și repararea rețelelor de apă potabilă și canalizare. Cursul include următoarele subiecte:

 1. Proiectarea rețelelor de apă potabilă și canalizare: Cursanții vor învăța cum să proiecteze rețele de apă potabilă și canalizare, cum să selecteze materialele potrivite și cum să calculeze volumul de apă necesar.

 2. Instalarea și întreținerea rețelelor: Cursanții vor învăța cum să instaleze și să întrețină rețelele de apă potabilă și canalizare, cum să verifice presiunea și debitul, cum să detecteze și să repare scurgerile.

 3. Repararea rețelelor: Cursanții vor învăța cum să identifice și să repare problemele comune ale rețelelor de apă potabilă și canalizare, cum să repare conducte sparte sau blocate.

 4. Reglementări și standarde: Cursanții vor învăța despre regulamentele și standardele privind rețelele de apă potabilă și canalizare, cum să se conformeze acestora și cum să evite problemele legale.

 5. Securitatea muncii: Cursanții vor învăța despre procedurile de siguranță necesare pentru lucrul cu rețelele de apă potabilă și canalizare, cum să evite accidentele și cum să răspundă în caz de urgență.

Pentru cine este destinat acest Curs

Cursul Lăcătuș rețele apeduct și canalizare este potrivit pentru persoanele care doresc să lucreze în domeniul proiectării, instalării, întreținerii și reparării rețelelor de apă potabilă și canalizare. Acest curs ar fi benefic pentru:

 1. Lucrători calificați în construcții: Angajații care lucrează în construcții ar putea beneficia de acest curs, deoarece ar învăța cum să proiecteze și să instaleze rețele de apă potabilă și canalizare.

 2. Lucrători în întreținere: Angajații care lucrează în întreținerea rețelelor de apă potabilă și canalizare ar putea beneficia de acest curs, deoarece ar învăța cum să întrețină și să repare aceste rețele.

 3. Proprietarii de afaceri: Proprietarii de afaceri care au nevoie să instaleze sau să întrețină rețele de apă potabilă și canalizare ar putea beneficia de acest curs, deoarece ar învăța cum să facă acest lucru în mod corect și legal.

 4. Studenții în inginerie sau construcții: Studenții care studiază inginerie sau construcțiile ar putea beneficia de acest curs, deoarece ar învăța despre proiectarea și instalarea rețelelor de apă potabilă și canalizare.

 5. Persoanele care doresc să-și schimbe cariera: Persoanele care doresc să-și schimbe cariera și să lucreze în domeniul proiectării, instalării, întreținerii și reparării rețelelor de apă potabilă și canalizare ar putea beneficia de acest curs.


Competențe dobîndite

La finalul cursului Lăcătuș rețele apeduct și canalizare, participanții ar trebui să aibă următoarele competențe:

 1. Proiectarea și instalarea rețelelor de apă potabilă și canalizare: Participanții ar trebui să înțeleagă cum să proiecteze și să instaleze rețelele de apă potabilă și canalizare, inclusiv cum să alegă materialele și echipamentele necesare.

 2. Întreținerea și repararea rețelelor de apă potabilă și canalizare: Participanții ar trebui să înțeleagă cum să întrețină și să repare rețelele de apă potabilă și canalizare, inclusiv cum să detecteze și să repare defectele.

 3. Reglementări și norme de siguranță: Participanții ar trebui să înțeleagă reglementările și normele de siguranță care se aplică în domeniul proiectării, instalării, întreținerii și reparării rețelelor de apă potabilă și canalizare, inclusiv cum să respecte aceste reguli pentru a evita accidentele sau sancțiunile legale.

 4. Utilizarea echipamentelor specifice: Participanții ar trebui să înțeleagă cum să utilizeze echipamentele specifice necesare pentru proiectarea, instalarea, întreținerea și repararea rețelelor de apă potabilă și canalizare, cum ar fi săparea, instalarea conductelor, detectarea defectelor, repararea și înlocuirea conductelor.

 5. Comunicare și lucru în echipă: Participanții ar trebui să înțeleagă importanța comunicării și lucrului în echipă în domeniul proiectării, instalării, întreținerii și reparării rețelelor de apă potabilă și canalizare, cum ar fi colaborarea cu alți lucrători, șefii sau clienții.


Descriere Curs

Cursul Responsabil de mediu acoperă o gamă largă de subiecte legate de protecția mediului, cum ar fi managementul deșeurilor, controlul poluării, conservarea resurselor, dezvoltarea durabilă și legislația mediu.

Participanții la acest curs au oportunitatea să învețe cum să evalueze impactul activităților lor asupra mediului, cum să implementeze programe de gestionare a mediului și cum să se conformeze cu reglementările și standardele privind protecția mediului.

Vor înveța cum să monitorizeze și să raporteze performanța mediu, cum să gestioneze deșeurile și cum să minimizeze poluarea.

Cursul include, de asemenea, sesiuni practice, cum ar fi vizite la facilități industriale sau exerciții de planificare de criză pentru a ajuta participanții să înțeleagă cum să aplice cunoștințele în domeniul lor de activitate.

Pentru cine este acest curs

Cursul de responsabil de mediu este destinat persoanelor care doresc să înțeleagă mai bine cum să gestioneze impactul activităților lor asupra mediului și cum să se conformeze cu reglementările și standardele privind protecția mediului. Acest este potrivit pentru:

- Manageri și angajați din industria producției, care doresc să înțeleagă cum să conformeze cu reglementările privind poluarea și cum să implementeze programe de gestionare a deșeurilor.

- Angajați din domeniul serviciilor publice, cum ar fi serviciul de apă sau canalizare, care doresc să înțeleagă cum să gestioneze impactul activităților lor asupra mediului și cum să se conformeze cu reglementările și standardele privind protecția mediului

- Consultanți în mediu sau auditori, care doresc să înțeleagă mai bine cum să evalueze impactul activităților asupra mediului și cum să implementeze programe de gestionare a mediului

- Orice persoană care dorește să înțeleagă mai bine cum să protejeze mediul și cum să se conformeze cu reglementările și standardele privind protecția mediului.

Este important de menționat că cursul poate varia în funcție de participanți și de specificul industriei pentru care este destinat.

Competențe dobîndite

La finalul cursului Responsabil de mediu, participanții vor avea următoarele competențe:

 • Înțelegerea reglementărilor și standardelor privind protecția mediului și cum să se conformeze cu acestea.
 • Abilitatea de a evalua impactul activităților asupra mediului și de a propune măsuri pentru a reduce acest impact.
 • Abilitatea de a implementa programe de gestionare a mediului și de a monitoriza performanța acestor programe.
 • Abilitatea de a comunica eficient cu echipa și cu alte departamente pentru a promova protecția mediului.
 • Abilitatea de a pregăti rapoarte și de a prezenta informații privind protecția mediului către autorități și alte părți interesate.
 • Abilitatea de a lua decizii și de a implementa acțiuni pentru a îmbunătăți performanța în ceea ce privește protecția mediului.

Este important de menționat că competențele dobândite la finalul cursului pot varia în funcție de participanți și de specificul industriei pentru care este destinat cursul.

Microsoft Excel este un program de calcul tabelar care permite utilizatorilor să creeze și să editeze foi de calcul, precum și să analizeze și să prezinte date numerice.

Cursanții vor dobîndi urmatoarele competențe:

 1. Crearea și editarea foii de calcul: cum sa creeze si sa editeze foi de calcul, cum sa le formatate si sa le organizeze.

 2. Introducerea și manipularea datelor: Cursantii vor invata cum sa introduca și sa manipuleze date în foi de calcul, cum să adauge formule și funcții pentru a calcula și analiza datele.

 3. Crearea și utilizarea graficelor și tabelelor pivot: Cursantii vor invata cum sa creeze si sa utilizarea graficelor si tabele pivot pentru a prezenta datele intr-un mod vizual si usor de inteles.

 4. Utilizarea funcțiilor avansate de Excel: Cursantii vor invata cum sa utilizeze funcțiile avansate cum ar fi Vlookup, Hlookup, si altele pentru a automatiza procesele si a analiza datele mai eficient.

 5. Automatizarea task-urilor prin intermediul macro-urilor: Cursantii vor invata cum sa creeze macro-uri pentru a automatiza task-uri repetitive si pentru a economisi timp.

 6. Utilizarea Excel pentru analiza de date: Cursantii vor invata cum sa utilizeze Excel pentru a analiza datele si a lua decizii bazate pe acestea.


Microsoft Office Word este un program de procesare a cuvintelor care permite utilizatorilor să creeze, să editeze şi să formateze documente de tipul text, cum ar fi cărţi, rapoarte, articole sau scrisori.

Word oferă suport pentru insertarea de imagini, tabele, grafice şi alte elemente multimedia în document. Word este unul dintre cele mai utilizate programe de procesare a textului din lume şi este inclus în pachetul Microsoft Office.

Competențe dobîndite în cadrul cursului Microsoft Word:

 1. Crearea și editarea de documente: cursantii ar putea învăța cum să creeze documente noi, să salveze și să deschidă documente existente, și cum să editeze conținutul acestora.

 2. Formatarea textului: cursantii ar putea învăța cum să aplice diferite formate, cum ar fi fonturile, paragrafele, stilurile, listele numerotate și marcatorii, pentru a modifica aspectul și structura documentului.

 3. Insertarea de imagini, tabele și grafice: cursantii ar putea învăța cum să insereze imagini, tabele, grafice și alte elemente multimedia în documentul lor, și cum să le formateze.

 4. Utilizarea instrumentelor de revizuire: cursantii ar putea învăța cum să utilizeze instrumentele de revizuire, cum ar fi comentariile, schimbările și urmărirea modificărilor, pentru a colabora cu alți utilizatori la documente.

 5. Utilizarea instrumentelor avansate: cursantii ar putea învăța cum să utilizeze instrumente avansate, cum ar fi tabele de conținut, liste bibliografice, note de subsol și citate.

 6. Utilizarea de sabloane și stiluri: Cursantii ar putea învăța cum să utilizeze sabloane și stiluri pentru a economisi timp și a asigura consistența în documentele.Anunțuri

Regulament transfer deșeuri

de către Roman Bahnaru-

Din septembrie 2023 intră în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri aprobat prin HG nr.411 din 22.06.2022. Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ va fi abrogată HG nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora. Mai multe aici.

Atașament transfer deseuri.png

Legea emisii industriale

de către E-circular Cursuri-

Documentul presupune instituirea unui cadru normativ care vizează prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor în aer, apă și sol.Atașament newsa2.jpg